Z A W I A D O M I E N I E

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, iż II sesja Rady Miejskiej w Policach odbędzie się 14 maja 2024 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 I p. sala 32 . Sesja będzie transmitowana na stronie https://policeum.esesja.pl/