burmistrz Polic Władysław Diakun

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 31 stycznia do 26 lutego 2024r.

 

31 stycznia razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Panem Andrzejem Rogowskim, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach Panią Ewą Ignaczak oraz z naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach Panem Witoldem Stefańskim wręczyliśmy nagrody dla trenerów i sportowców, którzy w 2023 roku osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe. Wśród 13 docenionych osób znaleźli się trenerzy oraz sportowcy reprezentujący lekkoatletykę, oraz sporty walki. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym.

 

2 lutego na stanowisko mojego zastępcy  powołałem Pana Damiana Walczaka, który na tym stanowisku zastąpi dotychczas urzędującego Pana Macieja Greinerta.

Serdecznie dziekuję Panu Maciejowi Greinertowi za pracę na rzecz gminy Police oraz jej mieszkańców.

 

W związku z utrzymującym od 3 lutego wysokim stanem wód na Zalewie Szczecińskim, 13 lutego doszło do przesiąkania wału przeciwpowodziowego w Policach między ul. Goleniowską a ul. Dębową. Aby nie doszło do dalszego rozszczelnienia, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego interweniowało na zgłoszenie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono 2 tony piachu i wał uszczelniono. Zwróciłem się z wnioskiem do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwrot kosztów zakupionego piachu.

 

6 lutego ponownie zebrał się zespół opiniujący projekty w Polickim Budżecie Obywatelskim, w związku z powzięciem informacji o błędnym zakwalifikowaniu projektu pn. „Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym” jako projektu miejskiego. Po przeanalizowaniu map geodezyjnych zespół potwierdził, że inwestycja przewidziana w powyższym projekcie przebiega w całości przez teren znajdujący się w granicach sołectwa Siedlice, poza obrębem granic miasta Police. Zespół uznał, że jest to projekt sołecki i w takiej kategorii powinien być rozpatrywany. Zespół skorygował więc listę zadań rekomendowanych do realizacji, na której na miejscu drugim znalazło się „Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym”, a na miejscu trzecim „Niezbędny i wymarzony remont sali gimnastycznej w budynku byłej szkoły w Niekłończycy”.

Projekt, dotyczący remontu sali gimnastycznej w dawnej szkole w Niekłończycy, nie będzie zatem zrealizowany w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, ze względu na ograniczoną pulę środków. Jednakże dach w sali gimnastycznej wymaga natychmiastowej naprawy. Dlatego podjąłem decyzję, aby sfinansować naprawę dachu oraz inne niezbędne prace remontowe ujęte w projekcie bezpośrednio z budżetu gminy i przeznaczyć na ten cel z rezerwy budżetowej kwotę 200 tys. zł.

 

W dniach 7-8 lutego w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Siedleckiej razem z moim zastępcą Panem Damianem Walczakiem otworzyliśmy IV Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polic. Udział w nich wzięło blisko 500 dzieci z terenu Gminy Police. 

 

9 lutego w hotelu „Dobosz” w Policach odbyła się biesiada charytatywna zorganizowana przez „Lions Club” Police. W wydarzeniu wziąłem udział ze swoim zastępcą Damianem Walczakiem. Gmina Police jest partnerem tego wydarzenia. W tym roku celem zbiórki było utworzenie „Zielonej Alei” dla Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie oraz wsparcie leczenia Mai Tucholskiej i Lenki Fabich.

 

10 lutego pod moim patronatem, razem z Panem Witoldem Stefańskim – Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach uczestniczyłem w Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych, który odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Police rywalizowali w kilku konkurencjach.

 

10 lutego na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbył się „Bieg Walentynkowy” organizowany przez stowarzyszenie z BiegamBoLubię Police. Wydarzenie odbyło się pod moim patronatem oraz patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach: 200, 400 i 800 metrów. Dla każdego uczestnika przygotowano pamiątkowy medal oraz słodki poczęstunek.

To kolejne wydarzenie biegowe w Policach, które ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń sportowych w gminie Police.

 

20 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu wraz z Panem Andrzejem Rogowskim – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach oraz z przedstawicielami samorządów w terenu powiatu polickiego uczestniczyłem w Powiatowej Gali Przedsiębiorczości organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.

W uroczystości wzięło udział ponad 150 osób, w tym te, które w 2023 roku założyły jednoosobowe działalności gospodarcze przy wsparciu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.

Podczas Gali wyrożniono laureatów najlepszych i najciekawszych pomysłów na działalność gospodarczą założoną w 2023 roku z terenu gmin Powiatu Polickiego.

 

21 lutego wraz z moim zastępcą Panem Damianem Walczakiem spotkałem się przedstawicielkami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Policach. Podziękowaliśmy im za  trud, olbrzymią ilość pracy oraz zaangażowanie w pomoc zwierzętom z terenu naszego miasta. Rozmawialiśmy o dotychczasowej współpracy oraz planach na przyszłość.

 

22 lutego minęła 3 rocznica śmierci wielkiego podróżnika, kajakarza, niesamowitego człowieka Aleksandra Doby. Z tej okazji wraz z Panią Iloną Bednarek – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Panem Andrzejem Rogowskim – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach oraz Panem Zygmuntem Kołackim – sołtysem, radnym Rady Miejskiej złożyliśmy wieniec oraz zapaliliśmy znicze na grobie honorowego obywatela gminy Police .

 

W ramach pierwszej edycji projektu „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz” ponad 70 uczniów  ze szkół z terenu gminy Police, w lutym zwiedziło EcoGenerator, czyli szczecińską „spalarnię odpadów”. Podczas jednej z takich wizyt osobiście wizytowałem spalarnię wraz z moim zastępcą Panem Damianem Walczakiem.

Uczniowie na własne oczy mogli się przekonać, gdzie trafiają ich odpady komunalne i co się z nimi później dzieje. Dzięki spalarni, odpady nie zalegają na składowisku, a w efekcie procesu ich spalania, powstaje energia cieplna oraz energia elektryczna.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi uprzejmie informuję, iż uprawnione do głosowania w naszej gminie są jedynie osoby zameldowane na pobyt stały w Gminie Police lub osoby, które ujęte są w stałym obwodzie głosowania Gminy Police.

Każdy mieszkaniec gminy może upewnić się, czy jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju nr 5 lub przez usługę mObywatel. Informacje na temat tego jak można zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania można również uzyskać pod numerem telefonu  (91) 431-18-05.

 

17 lutego w świetlicy strażacko-sołeckiej w Tanowie odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Tanowo, na które zostałem zaproszony. Prowadzący zebrane druh Marian Siwiela przedstawił informacje z działalności OSP w roku 2023. Odbyło się głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy oraz przyjęto plan działań na rok bieżący. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja nad planowanymi szkoleniami dla strażaków OSP organizowanymi przez PPSP w Policach, rozmawialiśmy na temat potrzeb jednostki oraz nad finansowaniem jej działalności. W spotkaniu udział wzięli druhowie OSP Tanowo, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach młodszy brygadier Piotr Maciejczyk, sołtys Tanowa Zygmunt Kołacki oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach – Katarzyna Szkaplewicz-Doba.

 

21 lutego wziąłem udział w naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach za 2023 rok. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach – młodszy brygadier Piotr Maciejczyk. W naradzie udział wzięli p.o. Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – starszy brygadier Krzysztof Makowski, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu: Starosta Policki Andrzej Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego – Cezary Arciszewski, Wójt Gminy Dobra – Pani Teresa Dera, Burmistrz Nowego Warpna – Jarosław Burba oraz prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Odprawa była okazją do podsumowania działań strażaków na ziemi powiatu polickiego w minionym 2023 roku. Był to rok pełen wyzwań i działań na rzecz ochrony lokalnej ludności, mienia i środowiska. Komendant PPSP w Policach podsumował działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej, przypomniał najtrudniejsze akcje realizowane w ubiegłym roku, a także podziękował strażakom PSP i OSP za ich niezawodną służbę. Osobne podziękowanie złożył władzom samorządowym za wsparcie w prowadzonych działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

 

W związku z otrzymanym wnioskiem Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej proponującym zwiększenie dopłaty do niepublicznych żłobków, informuję, że przygotowuję na sesję marcową projekt uchwały zwiększającej dopłaty do niepublicznych żłobków z 600 zł na 800 zł na jedno dziecko miesięcznie.