zdjęcia projektów Polickiego Budżetu Obywatelskiego

W trakcie oceny projektów w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego zespół opiniujący zauważył pewną nieprawidłowość - projekt „Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym” został zakwalifikowany jako miejski (inwestycja będzie realizowana na terenie stanowiącym własność Gminy Police znajdującym się w granicach Sołectwa Siedlice). To dlatego zespół przeanalizował jeszcze raz wyniki głosowania i naniósł odpowiednią korektę.  

Na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców w związku z liczbą przyznanych w głosowaniu punktów na miejscu drugim w rankingu projektów sołeckich znalazł się powyższy projekt z liczbą punktów 1805. Natomiast projekt pod nazwą „Niezbędny i wymarzony remont sali gimnastycznej w budynku byłej szkoły w Niekłończycy” znalazł się na miejscu trzecim z liczbą punktów 1756. 

Oznacza to, że realizacja projektu znajdującego się na miejscu trzecim nie zmieści się w puli środków Polickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Jednakże ze względu na fatalny stan dachu w sali gimnastycznej dawnej szkoły w Niekłończycy podjęte zostały działania w celu jego naprawy. W pierwszej kolejności dach zostanie zabezpieczony doraźnie, a w drugiej kolejności kompleksowo wyremontowany. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu Gminy Police.