Podczas X Polickich Targów Gospodarczych odbyła się konferencja pn.: "Polsko - niemiecka wymiana doświadczeń - poszukiwanie specjalistów na transgranicznym rynku pracy". Podczas konferencji odbyły się prelekcje polskich i niemieckich przedstawicieli instytucji, które działają na rzecz rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz budowania współpracy związanej z wymianą specjalistów.

Głos zabrali m.in przedstawiciele Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Powiatowego Urzędu Pracy, Zachodniopomorskiej Izby Handlowej oraz ich niemieckich odpowiedników. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie LGD Dobre Gminy.