Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

5 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police.

Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2023.

Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2023 roku.

2. Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku.

3. Przedstawienie nowych możliwości w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych funduszy – Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych. 

4. Przedstawienie informacji na temat Centrum Usług Wspólnych.

5. Dyskusja i wnioski. "