Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz ze skarbnikiem Gminy Police Januszem Zagórskim parafowali dziś umowę na realizację obwodnicy Polic z firmą Strabag, która w procesie przetargowym złożyła ofertę na najniższą kwotę.

W imieniu firmy Strabag umowę podpisali dyrektor techniczny Marek Zaręba oraz dyrektor finansowy Piotr Fedczak.

Firma Strabag będzie miała teraz 20 miesięcy na uzyskanie decyzji środowiskowej, kolejne 10 miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę i 30 miesięcy na przeprowadzenie prac budowlanych, polegających na wybudowaniu obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina.

Umowa zgodnie z ofertą złożoną w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina” opiewa na kwotę 116 492 685 złotych.

Gmina Police na realizację tej inwestycji pozyskała 245 milionów dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Udział w uroczystym podpisaniu umowy na realizację „Budowy obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina” wzięli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Andrzej Rogowski, przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski oraz zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański, a także radny Rady Miejskiej w Policach Damian Walczak.