Briefing Prasowy Burmistrza Polic

Gmina Police przygotowuje się do emisji obligacji komunalnych na kwotę 15 milionów złotych. Aby mogła to zrobić, zgodę muszą wyrazić radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 17 listopada.

Zastępca Burmistrza Polic Jakub Pisański – podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miejskim w Policach – przypomniał, że Gmina Police jest w trakcie realizacji dwóch inwestycji drogowych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej na terenie Polic na łączną kwotę 45 milionów złotych.

Gmina Police zobligowana jest do uregulowania wszystkich faktur związanych z realizowanymi inwestycjami do końca bieżące roku. W innym przypadku nie otrzyma dofinansowania w kwocie 15 milionów 414 tysięcy złotych, które spłyną dopiero na przełomie marca lub kwietnia.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach Aneta Soprych-Kuśnierz podkreśliła, że Gminie Police udało się w bieżącym roku zwiększyć poziom dofinansowania z 12 do 30 milionów złotych.

Emisja obligacji komunalnych krótkotrwałych pozwoli na zapłacenie niezbędnych faktur, przy jednoczesnej ich spłacie w momencie uzyskania środków unijnych.

Zastępca Burmistrza Polic Jakub Pisański przyznał, że w sytuacji, w jakiej znalazła się Gmina Police, są również pozostałe samorządy, które biorą udział w potężnym projekcie, jakim jest Szczecińska Kolej Metropolitarna.