Gościem honorowym XXVIII sesji Rady Miejskiej w Policach była Gabriela Doba, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, która z dniem 21 marca 2017 roku przeszła na emeryturę. Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król uroczyście podziękowali jej za stworzenie wzorcowego systemu pomocy społecznej. Prowadziła OPS od 1990 roku. Jej następczynią została Marta Tokarski, pracująca w Ośrodku od dwudziestu lat, ostatnio jako zastępca dyrektora.

Pani Gabrysia ze wzruszeniem podziękowała Radzie Miejskiej,  burmistrzowi  i pracownikom Urzędu, jednostkom podległym, radom osiedli,  radom sołeckim, organizacjom pozarządowym i wielu innym, z którymi miała możliwość współpracować, za wsparcie przez te wszystkie lata. W przerwie obrad obie panie: była i obecna dyrektor OPS, przyjęły indywidualne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia od radnych i innych uczestników obrad, które  odbyły się 24 marca 2017 roku.