zdjęcie Polic z lotu ptaka

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy, która jest stowarzyszeniem partnerskim 4 gmin Powiatu Polickiego przygotowuje się do startu w konkursie na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023 - 2027. Realizacja LSR będzie finansowana z dwóch funduszy - Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego +. W ramach tych środków będą możliwe inwestycje w ramach małej infrastruktury, wyposażenie świetlic, pracowni, organizacja imprez integracyjnych, rajdów pieszych, czy rowerowych, szkolenia dla bezrobotnych i biernych zawodowo, dofinansowanie przedsiębiorstw. O dofinansowanie będą mogły się starać m.in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy, gminy członkowskie.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod linkiem: https://prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-konkurs-na-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego

Żeby wystartować w konkursie Stowarzyszenie opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju, w której zdiagnozowano problemy i potencjał terenu oraz sformułowano cele, które będą realizowane po wyborze LGD. Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z pierwszymi rozdziałami strategii i zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji. za pomocą formularza kontaktowego. Strategia oraz formularz znajdą Państwo pod linkiem: http://www.lgddobregminy.pl/index.php/2023/05/04/konkurs-na-wybor-lokalnej-grupy-dzialania-do-realizacji-lokalnej-strategii-rozwoju/

Dziękujemy!