Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Przedszkola publiczne w Gminie Police w lipcu i sierpniu 2023 r. będą pracowały zgodnie z następującym harmonogramem:

PlacówkaCzas pracy
Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka”w Policach, ul. Traugutta 13/1524.07.2023 r. - 31.07.2023 r.1.08.2023 r. – 25.08.2023 r.
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej
w Policach, ul. Robotnicza 13
3.07.2023 r. - 31.07.2023 r.1.08.2023 r. – 4.08.2023 r.
„Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach, ul. Wróblewskiego 33.07.2023 r. – 6.07.2023 r.1.08.2023 r. – 25.08.2023 r.
„Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8w Policach, ul. Wyszyńskiego 3124.07.2023 r. – 31.07.2023 r.1.08.2023 r. – 31.08.2023 r.
Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina”w Policach, ul. Piaskowa 133.07.2023 r. – 31.07.2023 r.
Przedszkole Publiczne nr 10w Policach, ul. Piaskowa 1123.07.2023 r. – 31.07.2023 r.
Przedszkole Publiczne nr 11w Policach, ul. Przyjaźni 1, ul. Przyjaźni 333.07.2023 r. – 28.07.2023 r.
Przedszkole Publiczne w Tanowieul. Szczecińska 703.07.2023 r. – 31.07.2023 r.
Przedszkole Publiczne w Trzebieżyul. Wkrzańska 93.07.2023 r. – 31.07.2023 r.1.08.2023 r. – 11.08.2023 r.
Oddział przedszkolnySzkoła Podstawowa nr 6 w Policach, ul. Owocowa 53.07.2023 r. – 31.07.2023 r.
Oddział przedszkolnySzkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza
w Tanowie, ul. Szczecińska 31
3.07.2023 r. – 31.07.2023 r.

 

Dzieci z przedszkoli, które będą miały przerwę wakacyjną, a ich rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę zawodową, będą mogli zapisać swoje dziecko do innej placówki przedszkolnej wg następującego schematu:

Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka” –>  PP 5, PP 9, PP Tanowo, PP Trzebież,

Przedszkole Publiczne nr 5  –>  PP 1, PP 6, PP Tanowo, PP Trzebież,

„Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6  –>  PP 5, PP 9, PP Tanowo, PP Trzebież,

„Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8  –> PP 10, PP 11,

Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” –> PP 1, PP 6, PP Tanowo, PP Trzebież,

Przedszkole Publiczne nr 10  –> PP 8,

Przedszkole Publiczne nr 11 –> PP 8

Przedszkole Publiczne w Tanowie –> PP 5, PP 9, PP 10, PP 11,

Przedszkole Publiczne w Trzebieży  –> PP 5, PP 9, PP 10, PP 11,

Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach  –> PP 1, PP 6,

Oddział przedszkolny Szkoła Podstawowa w Tanowie –> PP 1, PP 6.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka w okresie wakacji do innej placówki niż macierzysta można pobrać ze strony Gminy Police lub w dowolnej placówce przedszkolnej. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.

Terminy:

  • Składanie wniosków: 15-19 maja 2023 r.
  • Weryfikacja zgłoszeń: 22-26 maja 2023 r.
  • Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola: 29 maja 2023 r.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego WAKACJE