Budynek z dachem pokrytym azbestem

Z uwagi na zmianę terminu pozyskiwania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym roku, wyjątkowo zapraszamy mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu z  posesji do składania stosownych wniosków do dnia 28 lutego 2023 r.

Usuwanie polega na demontażu azbestowego pokrycia dachowego, transporcie i utylizacji lub na samym transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych.

W przypadku, gdy w zakres zadania wchodzi demontaż pokrycia dachowego do Urzędu Gminy Police należy złożyć wniosek z pozytywnie przyjętym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wystawionym przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Policach lub na stronie internetowej  www.odpady.police.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Gospodarki Odpadami, przy ul. Stefana Batorego 3 lub pod nr tel. 91 431 18 38.