Mapa satelitarna z wariantami przebiegu Obwodnicy Polic

Zainteresowanie tematem przebiegu dróg dojazdowych do Zachodniego Obejścia Szczecina jest bardzo duże. Temat budzi wiele emocji wśród mieszkańców różnych rejonów gminy Police, co jest oczywiście zrozumiałe.

Jak wskazano we wstępie do konsultacji społecznych systematycznie, w trakcie ich trwania przekazywać będziemy Państwu materiały informacyjne o przebiegu dróg dojazdowych, proponowanych etapach ich realizacji, rozwiązaniach transportowych, komunikacyjnych oraz terminach spotkań lokalnych. Dla tych z Państwa, którzy mają utrudniony dostęp do ich pobrania materiały będą przekazywane za pośrednictwem sołtysów oraz rad osiedli. Konsultacje społeczne mają pokazać, co jest dla mieszkańców gminy najważniejsze.

Dostajemy już różne opinie i propozycje. Konsultacje społeczne to nie ranking przebiegów. Wasze merytoryczne opinie pozwolą wybrać najkorzystniejszy przebieg. Każda propozycja budowy nowych odcinków drogi dojazdowej do Zachodniego Obejścia Szczecina niesie za sobą z jednej strony ogromne wyzwanie realizacyjne, z drugiej w sposób nieodwracalny zmieni charakter terenu przez który przebiega. Będzie miała wpływ na Wasze przyzwyczajenia, otoczenie i miejsca zamieszkania.

Każdy z Państwa, kto bierze udział w konsultacjach ma swoje racje, a każda opinia jest dla nas ważna i godna szacunku. Zachęcam do wyrażania merytorycznych opinii, których konsekwencją będzie bezpośredni dialog społeczny.

Władysław Diakun

Burmistrz Polic