Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

W dniu 9 stycznia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:

  • turystyka i krajoznawstwo,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 31 stycznia 2023 r. o godz. 15.00.

Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.