Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  

W latach 2014 – 2022 w Gminie Police usunięto wyroby zawierające azbest na łączną ilość 410,087 Mg ze 164 nieruchomości, w tym ze 124 nieruchomości odbywał się wyłącznie odbiór i utylizacja, natomiast z 60 budynków demontowano pokrycie dachowe z azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł  łącznie 236.010,98 zł, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 142 021,90 zł, która pochodziła w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.