Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach zrealizowanego zadania w tym roku odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 33,48 Mg azbestu z 15 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.016,28 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła  6.354,00 zł.

W przyszłym roku planujemy kolejny nabór wniosków  w ramach programu. O szczegółach i zasadach naboru poinformujemy wkrótce.