W środę 23 listopada, na placu przy Muzeum Historycznym SKARB, odbyło się spotkanie modlitewne przy brzozowym krzyżu upamiętniające osoby, które zginęły podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszych Polic jako pracownicy przymusowi fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Politz, więźniowie obozów.

Spotkaniu modlitewnemu przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach – ks. kan. dr Piotr Gałas.

Przedstawiciele samorządu gminnego w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz jego zastępcy Macieja Greinerta i przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Andrzeja Rogowskiego w towarzystwie samorządowców Powiatu Polickiego reprezentowanego przez starostę Andrzej Bednarek, oraz przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego złożyli kwiaty i zapalili znicz pod brzozowym krzyżem.