Gmina Police informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police – 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach zrealizowanego zadania w tym roku odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 33,48 Mg azbestu z 15 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.016,28 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła  6.354,00 zł.