W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz.2029 r., z 2022 r. poz. 523 i poz. 983) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 12 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

 

- Miejscowość Ulica Kondygnacja Powierzchnia Ilość
 osób
 min-max
 Termin
 oględzin
 Godzina
1 Police Asfaltowa 15/3 I p. 73,66 m2 5-8 28.11.22r. 14:00-16:00
2 Police Bankowa 35/2 parter 72,23 m2 5-8 28.11.22r. 14:00-16:00
3 Police Kościuszki 8/3 parter 26,70 m2 1-2 29.11.22r. 14:00-16:00
4 Police Kościuszki 8/4 I p. 65,18 m2 4-6 30.11.22r. 14:00-16:00
5 Police Kościuszki 13/3 I p. 50,63 m2 3-5 29.11.22r. 14:00-16:00
6 Police Nadbrzeżna 43/3 parter 47,13 m2 2-4 01.12.22r. 14:00-16:00
7 Police Palmowa 6/2 parter 71,36 m2 5-8 01.12.22r. 14:00-16:00
8 Police Słowiańska 8/2 parter 48,36 m2 2-5 29.11.22r. 14:00-16:00
9 Police
Jasienica
 Św. Anny 1/1 parter 40,24 m2 2-4 06.12.22r. 14:00-16:00
10 Police
Jasienica
 Podgórna 15/6 I p. 38,70 m2 2-3 06.12.22r. 14:00-16:00
11 Police
Jasienica
 Piastów 39/6 I p. 31,82 m2 1-3 07.12.22r. 14:00-16:00
12 Trzebież Wkrzańska 17/1 I p. 27,50 m2 1-2 07.12.22r. 14:00-16:00

 

Termin składania wniosków od 12.12.2022 r. do 30.12.2022 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod adresami:

www.police.pl               tel. (91) 43-11-877          
www.zgkim.police.pl     tel. (91) 43-11-367 lub 725-995-613

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH