W dniu 07 września 2022 roku Burmistrz Polic ogłosił konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia. Termin składania ofert upłynął 28 września 2022 roku. Żadna placówka medyczna nie złożyła oferty na realizację programu.

W związku z tym Gmina Police w 2022 roku nie będzie zrealizować programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia."