Przedsięwzięcie pt. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 2. Przystanek Police Piłsudskiego” wykonywane jest w raz z innymi inwestycjami kolejowo drogowymi na terenie miast i miejscowości wokół Szczecina zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Od strony zachodniej SKM zaczyna się w Policach, gdzie przewiduje się wybudowanie i modernizację infrastruktury przesiadkowej, dojazdowej i parkingowej umożliwiającej łatwiejsze korzystanie z kolei a w Policach dodatkowo tworzące miejski korytarz drogowy wzdłuż linii kolejowej. W centrum Polic powstanie nowy układ drogowy z pięcioma rondami i parkingami przy kolejowych węzłach przesiadkowych.

We wrześniu podpisano umowę z firmą STRABAG SA na realizację pierwszego etapu tj. budowy ronda drogowego i parkingu na ulicy Piłsudskiego przy wiadukcie kolejowym. Wykonawca przejął plac budowy a pierwsze prace rozpoczną się w połowie października br.

Nadzór nad budową wykonuje Inżynier Kontraktu tj firma TPF Sp zoo z Warszawy z biurem regionalnym w Szczecinie. Firma została zakontraktowana wspólnie z pozostałymi gminami uczestniczącymi w budowie SKM.

Termin realizacji zadania to 12mcy.

Poniżej wizualizacja przedsięwzięcia.