W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami rzeki Odry w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Jeziora Dąbie i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego, tj. od km 622,900 Odry do wysokości północnego brzegu wyspy Wielki Karw, tj. km 45,350 toru wodnego Świnoujście – Szczecin, dalba „Wyspa Wielki Karw – cypel N”, a także korzystania z tych wód.

W SZCZEGÓLNOŚCI

- spożywanie wody,

- wchodzenie do wody, kąpiele,

- połów ryb,

-  spożywanie ryb,

- pojenie zwierząt gospodarskich i domowych,

- używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania,

-  oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami,

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA I WSZEDŁ W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (TJ. 25 SIERPNIA 2022 R.). W ZALEŻNOŚCI OD ROZWOJU SYTUACJI NA WSZYSTKICH WODACH ODRY ZAKAZ MOŻE ZOSTAĆ SKRÓCONY LUB WYDŁUŻONY. PROSIMY ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY.

Stwierdzono brak przydatności wody do kąpieli w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry.

DBAJĄC O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW ORAZ TURYSTÓW PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE ZAKAZ KĄPIELI W KĄPIELISKU W TRZEBIEŻY PRZY

  1. SPACEROWEJ 15 DO ODWOŁANIA. ORAZ NADAL POZOSTAJE ZAMKNIĘTA MIEJSKA PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W POLICACH UL. M. KONOPNICKIEJ 12.

Rozporzadzenie do zapoznania poniżej:

Rozporządzenie porządkowe 4.2022