Wojewoda Zachodniopomorski w związku z zanieczyszczeniem Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego, PRZEDŁUŻYŁ DO 25 SIERPNIA BR. ZAKAZ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WSZYSTKIMI WODAMI ODRY, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez, które Odra przepływa, a także korzystania z tych wód.

W SZCZEGÓLNOŚCI

- spożywanie wody,

- wchodzenie do wody, kąpiele,

- połów ryb,

-  spożywanie ryb,

- pojenie zwierząt gospodarskich i domowych,

- używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania,

-  oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami,

Stwierdzono brak przydatności wody do kąpieli w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów przedłużony zostaje zakaz kąpieli w kąpielisku w Trzebieży przy ul. Spacerowej 25 do 18.08.2022r. oraz nadal pozostaje zamknięta Miejska Przystań Żeglarska w Policach ul. M. Konopnickiej 12.

 

ROZPORZADZENIE PORZĄDKOWE do zapoznania się poniżej:

ROZPORZĄDZENIE - plik