Dziś w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach pod przewodnictwem Starosty Polickiego Pana Andrzeja Bednarka odbyło się spotkanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z obecną sytuacją na rzece Odrze.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: burmistrzowie Polic i Nowego Warpna oraz kierownicy i przedstawiciele: KP PSP w Policach, Komendy Powiatowej Policji w Policach, Straży Miejskiej w Policach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach, WOPR w Policach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Urzędu Miasta w Policach oraz Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Podczas pracy zespołu omówiono aktualną sytuację, zadania poszczególnych służb i inspekcji, przygotowanie do działań oraz zdiagnozowano możliwe utrudnienia. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek. Wszyscy uczestnicy spotkania ustalili wzajemne zasady stałej komunikacji i współdziałania. Na akwenach wodnych w powiecie polickim nie stwierdzono dotąd śniętych ryb, jak również innych padłych zwierząt.

Sytuacja jest stale monitorowana, a służby pracują i pozostają w stałej gotowości do podjęcia dalszych działań.