Informujemy, że zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadzono zakaz kąpieli w kąpielisku w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 od 12.08.2022 r. do 18.08.2022r. Stwierdzono brak przydatności wody do kąpieli w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów zamknięta została również Miejska Przystań Żeglarska w Policach ul. M. Konopnickiej 12.

Zakaz kąpieli wprowadzono również na kąpieliskach: Dziewoklicz, w Lubczynie, Dąbie, w MOWDK 2 w Czarnocinie oraz w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12 sierpnia 2022 r. wydał Rozporządzenie Porządkowe w którym:

APELUJEMY O ROZWAGĘ, DBAJMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I NAJBLIŻSZYCH.

UCHWAŁA I ROZPORZADZENIE PORZĄDKOWE do zapoznania się poniżej:

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego