W związku z dużym zainteresowaniem, dot. występowania śniętych ryb w Odrze Wojewoda Zachodniopomorski, polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie podjęcie pilnych i niezbędnych działań mających na celu obserwację, dokonywanie pomiarów terenowych, pobieranie próbek do badań.  Stan wody w Odrze na terenie województwa zachodniopomorskiego jest wciąż monitorowany na odcinku: od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego do ujścia Odry.

W związku z zaistniałą sytuacją rekomenduje się powstrzymanie od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.