Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży – dzięki prawie 470 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kupi wyposażenie do walki ze skutkami zmian klimatycznych, w tym nowoczesną łódź, która pozwoli jednostce nieść pomoc na wodach Zalewu Szczecińskiego.

Projekt zakłada doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w sprzęt do działań ratowniczych podczas zwalczania skutków zdarzeń wynikających ze zmian klimatu, w tym powodzi, podtpień i pożarów lasów oraz przygotowanie jednostki do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych.

– Nowy sprzęt dla strażaków - ochotników z popularnej wśród turystów Trzebieży pozwoli jeszcze sprawniej monitorować i reagować w sytuacjach zagrożenia dla ludzi i środowiska. Druhowie – podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i pomocy poszkodowanym, w tym na Zalewie Szczecińskim – będą bezpieczniejsi – zapowiada Marek Subocz Prezes Zarządu Funduszu.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jednostka kupi m.in. łódź ratowniczą, quada z przyczepą, drona z kamerą termowizyjną, zestaw narzędzi hydraulicznych i do ratownictwa technicznego, radiotelefon, namioty, przecinarki, pilarki i agregaty prądotwórcze. Koszt to prawie 940 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja ze środków Funduszu. Planowo nowy sprzęt ma pojawić się w jednostce przed końcem września 2022 roku.

– Podczas lutowych wichur, które przeszły nad województwem zachodniopomorskim jednostki OSP były nieocenioną pomocą dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. W obliczu coraz częstszych ekstremalnych zjawisk – huraganów, podtopień, nawalnych deszczy, druhom i druhnom do prowadzenia skutecznych działań potrzebny jest dobry i nowoczesny sprzęt – mówi Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski.