Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina rozpoczyna realizację projektu "Wsparcie i integracja uciekinierów wojennych z Ukrainy na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz w obwodzie połtawskim" w ramach, którego przewidujemy organizację kursu nauki języka polskiego na początkowym poziomie. Kurs w 100% finansowany jest z budżetu projektu i realizowany będzie w Szczecinie.

W związku z powyższym przesyłam Państwu ogłoszenie o rozpoczęciu naboru uczestników kursu - prosimy o umieszczenie otrzymanej informacji na Państwa stronach internetowych i kanałach w mediach społecznościowych aby informacja trafiła do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Państwa samorządach.

Jedyny koszt dla uczestników to czas i dojazd do Szczecina (nauka odbywać będzie się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych).

Odnośnik do ogłoszenia o naborze uczestników kursu - https://www.facebook.com/KWSPU/posts/5462633740425728