Do 30 czerwca 2022 r. wszyscy właściciele lub zarządcy istniejących budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

1.Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl .

  1. W formie papierowej pobierając formularz ze strony (poniżej)  lub w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju numer 3b.
  2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą na adres urzędu.

Więcej informacji na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Pliki do pobrania:

Deklaracja CEEB - Formularz A – budynki  i lokale mieszkalne

Deklaracja CEEB – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne