W dniach od 21 kwietnia 2022 roku do dnia 5 maja 2022 roku został ogłoszony nabór uzupełniający na członków do Rady Seniorów Gminy Police.

Do Urzędu Miejskiego nie wpłynęła żadna kandydatura.

W związku z powyższym wybory nie odbyły się.