Przebudowa Miejskiego Ośrodka

Przetarg na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zostanie ogłoszony przed świętami wielkanocnymi w terminie do 15.04.2022 r. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się na początku maja bieżącego roku. Realizacja zadania ma trwać 15 miesięcy i kosztować 17 mln. zł.

W tym czasie planowane jest przeniesienie Miejskiego Ośrodka Kultury do jednej z placówek oświatowych w celu nie przerywania zajęć prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Dzięki remontowi Miejski Ośrodek Kultury ma otrzymać nową salę amfiladową mieszczącą 420 osób, jak i całkowicie nowy wygląd zewnętrzny.

Szczecińska Kolej Metropolitalna

Szczecińska Kolej Metropolitalna wymaga zmiany i przygotowania infrastruktury drogowej z tego powodu w I etapie zostanie utworzone Rondo Piłsudskiego II i III etap inwestycji będzie dotyczył remontu dróg łączących ronda Piłsudskiego z rondem na ul. Siedleckiej.

Gmina Police powinna uzyskać „ZRID” Zezwolenie Na Realizację Inwestycji Drogowych do końca kwietnia tego roku.

W maju będzie ogłoszony przetarg, fundusze przeznaczona na realizację tego zadania to 8,7 miliona złotych w 2022 roku i 5,5 miliona w 2023 roku

Na etap II i III czyli na drogę łączącą rondo na ul. Piłsudskiego z rondem na ul. Siedleckiej oraz ul. Siedlecką Gmina czeka na pozwolenia do końca czerwca.

Infrastruktura pomosty nad Łarpią

Infrastruktura, Pomosty nad Łarpią – ta inwestycja jest ukończona w 75% wykonawcą jest firma APIS – koszt tej inwestycji wyniósł 6,5 miliona złotych.

Rozbudowa cmentarza komunalnego

Przebudowa Cmentarza komunalnego w Policach – cmentarz zostanie powiększony o 0,9 hektara, zakończenie prac przewidziane jest na koniec czerwca tego roku. Wykonawcą tej inwestycji jest spółka TRANS-NET, koszty wykonania zadania to 1,78 miliona złotych.

Budżet Obywatelski

W tym roku zostaną również zamknięte inwestycje związane z budżetem obywatelskim:

Ogród przyjaźni

Ogród Przyjaźni przy przedszkolu ul. Przyjaźni – koszt 500 tysięcy złotych –termin zakończenia do końca roku,

Naukowy Zakątek – Tanowo Przedszkole

Naukowy Zakątek – Tanowo – Przedszkole  - koszt 60 tysięcy złotych – termin zakończenia koniec czerwca 2022 roku,

Balon nad Kortem Siedlecka OSiR

Balon nad kortem – Siedlecka OSiR – do końca maja przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zadania – koszt 400 tysięcy złotych.

Ruszyła II edycja projektu Mieszkanie za remont.

W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz. 2029, z 2022 r., poz. 523 i poz. 983) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 11 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj. 10 lokali w Policach i jeden w Trzebieży. 

Termin składania wniosków od 29.04.2022r. do 13.05.2022r. do godz. 14:00

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego
w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod adresami:

www.police.pl

www.zgkim.police.pl

lub pod numerami telefonu:
Urząd Miejski w Policach  91 43 11 877
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 91 43 11 367 lub 725 995 613

Gmina Police złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy komunalnego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego. Całkowi koszt 10.123.000,00 zł, dofinansowanie 8.098.400,00 zł

Zostało złożonych 5 wniosków do naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

Budowa i przebudowa układu drogowego na terenie gminy Police – całkowity koszt 34.000.000,00 zł dofinansowanie wynosi 32.300.000,00

Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Siedleckiej w Policach – całkowity koszt 33.333.300,00 zł dofinansowanie w wysokości 29.999.970,00 zł

Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach – całkowity koszt 5.555.550,00 zł dofinansowanie 4.999.995,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w gminie Police – całkowity koszt 2.000.000,00 zł dofinansowanie 1.960.000,00 zł

Rozbudowanie szkoły Podstawowej w Tanowie – całkowity koszt 5.102.040,81 zł dofinansowanie 5.000.000,00

Złożona również została oferta na realizację projektu na rzecz integracji społecznej uchodźców z Ukrainy. Konkurs został ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt uwzględnia:

- stworzenie indywidualnych ścieżek Integracji społecznej,
- wsparcie psychologiczne,
- terapeutyczne,
- prawne,
-naukę języka polskiego
- tłumaczenie i asystenturę dla dzieci podczas zajęć szkolnych.

Łączna kwota 656.400,00 zł wartość dofinansowania 100%.

Realizowany jest projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR”. W kwietniu jest planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup laptopów, komputerów i tabletów, które otrzymają w ramach projektu policcy uczniowie – potomkowie pracowników PGR – wysokość dofinansowania wynosi 245.000,00

 

Gmina Police otrzymała dotację na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek podległych oraz upowszechnianie wykorzystania chmury obliczeniowej przez policki samorząd:

- Doposażenie serwerowni w postaci zakupu sprzętu firewall
- Budowa systemu zabezpieczeń i ochrony infrastruktury,
- Zapewnienie ciągłości e-usług poprzez zakup urządzeń i wsparcia dla obsługi łącza internetowego przyczyni się do zwiększenia przegotowania Urzędu do pracy zdalnej, w tym tej formy obsługi interesantów. Łączna wartość realizowanego projektu to 100.000,00 zł (dofinansowanie wynosi 100%)

Realizowany jest projekt „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” łączna wartość projektu to 213.062,00 zł, dofinansowanie na poziomie 201.343.00 zł

Realizujemy projekt Własna Przestrzeń=samodzielność, całość projektu to koszt 2.556.447,93 zł dofinansowanie wynosi 2.418.447,93 zł

Projekt rewitalizacji terenów rekreacyjnych nad Łarpią, projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego całość projektu to koszt 6.493.369,57 zł dofinansowaniem rzędu 2.09.999,09 zł dofinansowanie z INTERREG 680 tysięcy Euro.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, całość inwestycji wyniesie 18.729,27 zł, dofinansowanie inwestycji w kwocie 9.707.493,04