Zbliża się Światowy Dzień Ziemi, który obchodzimy co roku 22 kwietnia. Akcja „Dzień Ziemi” 2022 w tym roku odbędzie się pod hasłem „Zainwestuj w Naszą Planetę” 

Akcja ma na celu  podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz ochrony środowiska.

Do udziału w akcji zostały zaproszone szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, sołectwa, rady osiedla, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz stowarzyszenia z  terenu naszej Gminy. Sprzątane będą tereny wokół placówek szkolnych, parki, tereny przyległe do osiedli mieszkaniowych oraz miejsca rekreacyjno-spacerowe.

Organizatorem akcji jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach.         

Urząd Miejski w Policach

Wydział Ochrony Środowiska