8 kwietnia 2022 w godzinach 10:00-14:00 (lekarz w godz. 12:00-14:00) w holu budynku Starostwa Powiatowego w Policach dostępne będzie stoisko informacyjno-edukacyjno-pomiarowe, a w nim:

Porady dietetyka

Porady lekarza

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Pomiar saturacji krwi

Pomiar glukozy

Pomiar zawartości tłuszczu, tłuszczu trzewnego, ilości mięśni szkieletowych, BMI i metabolizmu spoczynkowego

Instruktaż prawidłowego mycia zębów dla dzieci

Symulacja negatywnych skutków zażywania narkotyków

Ulotki i broszury o tematyce zdrowotnej

Organizatorem akcji jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Policach i „Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!