Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 i3 uchwały Nr XXV/l80/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku Rady Miejskiej w Policach sprawie statutu gminy Police (Dz. Urz. woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5453) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuję:

§ 1. Rada Miejska w Policach w imieniu mieszkańców Gminy Police w wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Stanowczo protestujemy wobec rosyjskich działań, mających na celu destabilizację pokoju w Europie i na świecie. Potępiamy haniebne i wręcz nieludzkie działania rosyjskich napastników, potępiamy dziejącą się na oczach świata zbrodnię ludobójstwa na Narodzie Ukraińskim. Wzywamy do zaprzestania tej rzezi. Wyrażamy gotowość niesienia pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom, zarówno tym uciekającym przed straszliwą wojną, jak i pozostającym w Ukrainie. Wspieramy i nie zaprzestaniemy wspierać uchodźców wojennych! Całym sercem jesteśmy z mieszkańcami naszego partnerskiego miasta Nowego Rozdołu. Chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami, możecie liczyć na naszą pomoc! Chwała Ukrainie!

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

 

Uzasadnienie

Radni Andrzej Rogowski - Przewodzący Rady Miejskiej w Policach, Jadwiga Molenda -Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach, Ilona Bednarek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach, przedkładają projekt niniejszej uchwały, wyrażając wolę radnych oraz Burmistrza Polic.

Nasz apel jest związany z agresją Rosji na Ukrainę. Jako samorządowcy reprezentujący naszą lokalną społeczność okazujemy solidarność z Narodem Ukraińskim, który został brutalnie zaatakowany 24 lutego 2022 roku. Chcemy wyrazić nasze wsparcie wszystkim, którzy walczą o wolność. Jednocześnie chcemy podtrzymać deklarację faktycznej pomocy, którą mieszkańcy Polic niosą potrzebującym od początku wojny.