zdjęcie laptopa

 Informujemy, że 16 marca 2022 r. Gmina Police otrzymała umowę o dofinansowanie na realizację programu Granty PPGR. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

WAŻNE! PRZY PRZEKAZYWANIU PAŃSTWU SPRZĘTU OBILGATORYJNIE NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI I PRZEKAZAĆ SKRÓCONY AKT URODZENIA DZIECKA.  

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr