Pod adresem https://sip.police.pl/zabytki_app działa portal internetowy poświęcony zabytkom znajdujących się na terenie gminy Police.

Portal ma na celu:

  • udostępnianie informacji na temat zasobu zabytkowego na terenie gminy wpisanego do rejestru zabytków oraz ujętego w ewidencji wojewódzkiej i gminnej,
  • udostępnianie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania dofinansowania na prace związane z opieką nad zabytkami,
  • promowanie pozytywnych działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
  • propagowanie wiedzy nt. lokalnej historii.

Na portalu można znaleźć różne opracowania historyczne, w tym także zarys historii ziemi polskiej oraz odwołania do innych ciekawych materiałów związanych z historią i ochroną zabytków dostępnych w Internecie.