Spółka Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu, w ramach którego zakupi 15 autobusów niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 15 mln. zł netto. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 10 mln zł. Realizacja inwestycji będzie rozłożona na 3 lata, od 2017 do 2019 roku. To oznacza,  że każdego roku do Polic trafi 5 nowych autobusów.

Umowę  podpisali Kazimierz Trzciński, prezes SPPK Sp. z o.o. i Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości, która odbyła się 10 marca w siedzibie Spółki, uczestniczyli także m.in. Zastępca Prezydenta Miasta SzczecinMichał Przepiera i  burmistrz Polic Władysław Diakun.