Stary strych szkolny zamieniony w trzy piękne pomieszczenia dla najmłodszych uczniów – tego doczekała się Szkoła Podstawowa im  Jerzego Noskiewicza w Tanowie, prowadzona przez dyrektor Agnieszkę Freitag. Placówka wzbogaciła się o nowe klasy i świetlicę. Inwestycja, sfinansowana z budżetu Gminy, kosztowała ok. 800 tys. zł. Uroczyste otwarcie nowych sal odbyło się 3 marca 2017r. Uczestniczyli w nim  m.in burmistrz Polic Władysław Diakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i inni radni, Zastępcy Burmistrza Jakub Pisański i Maciej Greinert oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański.  

Podczas tego historycznego dla szkoły wydarzenia obecni byli także sołtys Tanowa Zygmunt Kołacki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie ks. Marcin Madej, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, uczniowie i mieszkańcy sołectwa. A już w maju – kolejne, także historyczne wydarzenie: 70-lecie polskiej szkoły w Tanowie.