Program Granty PPGR - Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informujemy, że aplikacja Gminy Police w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana. W najbliższym czasie otrzymamy wezwanie do podpisania umowy.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr