Burmistrz Polic Władysław Diakun przyznał nagrody dla 19 zawodników Centrum Sportów Walki Energy Gold Team w Policach. Jeden z nagrodzonych, 18-letni Michał Iwon, otrzymał też stypendium Burmistrza Polic. Wyróżnienia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe, czyli tytuły mistrzowskie na szczeblu europejskim lub krajowym. Spotkanie, podczas którego Burmistrz Diakun wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem i Zastępcą Burmistrza Maciejem Greinertem, wręczał dyplomy i nagrody, odbyło się w czwartek 2 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Policach.

Uczestniczyli w nim także m.in. radni Zygmunt Kołacki i Mariusz Różycki z Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Przedstawiciele Gminy pogratulowali wyróżnionym, podziękowali za wysiłek i godne reprezentowanie Gminy, a także życzyli dalszych sukcesów.

WIDEO