Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan w Policach rokrocznie organizuje sportowe powitanie Nowego Roku.

1 stycznia organizowany jest mecz piłki nożnej, którym członkowie polickiego TKKFu rozpoczynają każdy kolejny rok.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku udział w wydarzeniu wziął burmistrz Polic Władysław Diakun, który korzystając z okazji przekazał noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności.