W związku z wypowiedziami przedstawicieli PiS na konferencji prasowej w dniu 3 grudnia 2021r. dotyczącymi realizacji tej, jakże potrzebnej Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu inwestycji, pragnę udzielić Państwu radnym informacji na ten temat, otóż:

Inicjatorem pomysłu budowy Zachodniej Drogowej Obwodnicy Szczecina były samorządy lokalne.

Historia tego projektu zaczęła się 14 lat temu 5 grudnia 2007r. podpisaniem porozumienia między województwem zachodniopomorskim,

gminą miasto Szczecin, gminą Police, powiatem polickim i gminą Goleniów w sprawie realizacji w 2008 r. studium wykonalności w ciągu drogi S6 Zachodniej Drogowej Obwodnicy Szczecina.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 7 kwietnia 2009 r. wykonawcą zadania zostało: konsorcjum Arcadis sp. z o.o. oraz Ryszard Kowalski pracownia projektowa Dróg i Mostów DIM, z którym 11 maja 2009 r. została podpisana umowa. Projekt obwodnicy miał być gotowy przed 2012 rokiem.

3 lutego 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych.

13 października 2015 r. rząd RP zmienił rozporządzenie o autostradach i drogach ekspresowych w Polsce wydłużając drogę ekspresową S6 o odcinek Kołbaskowo – Police – Goleniów.

6 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uwarunkowań środowiskowych.

 

Teraz kolej na ostatnie działania rządu RP w tej, jakże ważnej dla nas sprawie:

 

luty 2021 – Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w czasie pobytu w Szczecinie obiecuje, że przetarg na inwestycję zostanie ogłoszony „w połowie roku”. Przetargu nie było. Padły za to słowa „Działamy i nie potrzebujemy dodatkowej motywacji …” oraz zmiana koncepcji realizacji zadania.

Zamiast obiecanego przetargu w sierpniu 2021r. pojawiła się zapowiedź premiera Morawieckiego o umieszczeniu ZOS w Rządowym Planie Budowy Dróg Krajowych (RPBDK 2030). Już samo ogłoszenie tej informacji zostało przez niektóre media odebrane jako sygnał, że są pieniądze na obwodnicę. Nic podobnego, program jest tylko zapowiedzią. Musi bowiem przejść całą procedurę legislacyjną.

Odpowiedzią samorządów było zorganizowanie przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w dniu 23 listopada 2021 r. w Szczecinie spotkania zainteresowanych samorządowców. W spotkaniu uczestniczyli także: prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek, wojewoda Zbigniew Bogucki i poseł Artur Szałabawka.

Wniosek ze spotkania: szacowana na 5 – 6 mld zł inwestycja nie posiada zapewnionego finansowania, do tego nie została ujęta w planie przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ani na ten rok, ani na następny. Warto w tym miejscu posłużyć się cytatem informacji GDDKiA z 5 sierpnia 2021 r. „Informujemy, ze plan zamówień publicznych podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Tegoroczny plan Oddziału GDDKiA w Szczecinie podlegał w tym roku już trzem aktualizacjom. W każdej kolejnej wersji mogą być wprowadzane zmiany.”

Niejako w odpowiedzi na wyżej wspomniane spotkanie samorządowców w Szczecinie w dniu 30 listopada br. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk obwieścił, że na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego, oraz (po uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej) na wypłaty za nieruchomości przejęte pod drogę przeznaczono 411.2 mln zł.

Przetarg na wykonanie dokumentacji ma zostać ogłoszony za kilka tygodni.

 

Z przebiegu debaty i z innych licznych spotkań wynika, że samorządowcy z aglomeracji szczecińskiej (nie tylko Polic) nie ufają rządowi. Do zadań podchodzimy poważnie i odpowiedzialnie. Czekamy na konkrety.

Mamy ciągłe zmiany, pachnie to słynną „stępką”. Czyżby zmasowany atak działaczy PiS i mediów z nimi kojarzonych na gminy Police i Dobra zwiastował poszukiwanie kandydata na „kozła ofiarnego”?

Akcja cokolwiek przedwczesna i chaotycznie prowadzona. Gmina Police podjęła już wcześniej działania mające przygotować rozwiązania, o które w realizacji tej inwestycji chodzi.

 

Otóż w dniu 13 października 2021 r. zawarta została umowa Gminy Police z Pracownią Projektową Dróg i Mostów DIM na opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin – Przęsocin- Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska) w Policach wraz z decyzją środowiskową.

W grudniu 2021r. zostało zlecającemu (Gminie Police) przekazane opracowanie: „Wariantowa koncepcja projektowa” drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z z drogą wojewódzką nr 114 w czterech wariantach, z których każdy rozpoczyna się w ul. Tanowskiej, w miejscu zaprojektowanego w ramach projektu ZOS skrzyżowania (ronda), a kończy się na drodze wylotowej z Polic w kierunku Szczecina. Dodatkowo w koncepcji uwzględniono wariant połączenia z ul. Nadrzeżną, co pozwoli płynnie dojechać pojazdom z północnych dzielnic Szczecina do przeprawy, omijając przy tym centrum Polic. Aktualnie trwa wewnętrzna analiza otrzymanej dokumentacji. Planowane zakończenie tej fazy działań, łącznie z zatwierdzoną decyzją środowiskową – grudzień 2022r

Myślę, że na zakończenie symbolicznym będzie wykorzystanie cytatu z wypowiedzi ministra Andrzeja Adamczyka „Działamy i nie potrzebujemy dodatkowej motywacji ze strony opozycji”.