Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W okresie od 17 listopada do 6 grudnia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Wyniki kontroli zostały przedstawione w Notatce z Kontroli, w której zawarto:

- informacje ogólne,

- akty wewnątrzzakładowe odnoszące się do zjawiska mobbingu,

- działania podejmowane przez pracodawcę realizujące ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi,

- działania komisji wyjaśniającej w sprawie zgłoszonej przez jednego ze skarżących,

- przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy.

W trakcie kontroli Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, prowadzący kontrolę, zapoznał się ze skargą na Burmistrza Polic z dnia 2 listopada 2021 r. oraz załączonym do skargi "Oświadczeniem byłych pracowników, pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz pracowników będących w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę ze spółką ZWIK SP. Z O.O. w Policach".

W efekcie przeprowadzonej kontroli, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy nie wydał Zarządowi Spółki żadnych zaleceń i nie stwierdził w tym zakresie nieprawidłowości.

 

26 listopada w 102. rocznicę urodzin prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, oraz honorowego obywatela Polic Ryszarda Kaczorowskiego, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Andrzeja Rogowskiego, radnej Ewy Ignaczak, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Janusza Szwyda oraz prezesa Trans-Net Adama Pacholika złożyłem kwiaty i zapaliłem znicze pod obeliskiem w Parku Solidarności w Policach.

 

30 listopada w sali OSP w Trzebieży uczestniczyłem w Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Policach. W Zjeździe wzięli udział delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Police oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach starszy kapitan Piotr Maciejczyk jak i oraz naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach Katarzyna Szkaplewicz-Doba.

W trakcie obrad zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Policach. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Policach wybrany został ponownie druh Marian Siwiela. Funkcję Wiceprezesów pełnić będą druhowie Mariusz Kraszewski oraz Dawid Lenartowicz.

Podczas zjazdu uroczyście pożegnałem odchodzącego z funkcji Komendanta Gminnego druha Andrzeja Praskiego składając na jego ręce serdeczne podziękowania za długoletnią, trudną i odpowiedzialna służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w propagowanie i rozwój ochrony przeciwpożarowej. Nowym Komendantem Gminnym wybrany został Grzegorz Miśkiw – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży.

 

6 grudnia razem z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Policach Jadwigą Molendą, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwydem, radnym Damianem Walczakiem rozdaliśmy paczki najbardziej potrzebującym rodzinom w każdym sołectwie gminy Police. Paczki zostały zakupione ze środków zebranych wśród urzędników Urzędu Miejskiego. Do zbiórki dołączyli się również radni samorządowi. Pomoc trafiła do 12 rodzin na terenie gminy.

 

W dniu 7 grudnia br. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w Trzeszczynie. Sołtysem sołectwa Trzeszczyn została Pani Mirosława Stępień.

Wybranym osobom gratuluję i życzę owocnej współpracy.

 

13 grudnia 2021 r. mój zastępca Maciej Greinert jako reprezentant Gminy Police podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne" Umowa została zawarta z Województwem Zachodniopomorskim, a projekt dotyczy wsparcia dla uczniów szkół.

Zawarliśmy również umowę w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostanie przeznaczony na zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Police.

 

Gmina Police została zmuszona do przedłużenia weryfikacji wniosków złożonych do programu Granty PGR. Do konkursu zgłosiło się 1608 gmin, z czego 491 zostało zwolnionych z obowiązku weryfikacji danych. W tym dwie z województwa zachodniopomorskiego. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oszacowało potrzeby rodzin PPGR na 80 mln złotych, tymczasem wpłynęły wnioski na kwotę 900 mln zł. Samorządowcy  w Polsce są oburzeni faktem zastosowania bezpodstawnego kryterium wyboru gmin, które nie muszą weryfikować danych o przodkach zatrudnionych w PGR. Uważam, że jest to niesprawiedliwe i krzywdzące dla naszych mieszkańców. Pragnę jednocześnie podkreślić, że Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych zweryfikował na podstawie dostępnych w całym kraju rejestrów 100 osób. Do zamknięcia listy i złożenia zaktualizowanego wniosku brakuje 6 nazwisk.

 

17 grudnia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim, moim zastępcą Maciejem Greinertem, Prezesem Transnetu Adamem Pacholikiem oraz radnymi Damianem Walczakiem i Ewą Ignaczak upamiętniając wydarzenia grudnia 1970 złożyliśmy kwiaty i znicze pod pomnikiem Ludziom Solidarności w Policach oraz pod figurą Świętego Jana Pawła II.

O godzinie 12:00 wraz z przewodniczącym Rady Osiedla nr 7 Zbigniewem Żułowskim reprezentowaliśmy Gminę Police i złożyliśmy kwiaty pod bramą stoczni Szczecińskiej.

 

17 Grudnia wręczyłem prezenty dla dzieci z placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka w Policach. Upominki otrzymali również wychowawcy ośrodka.

 

Kontynuując działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci, w grudniu przekazaliśmy pojemniki w kształcie serca, służące do zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych.

Pojemniki zostały ustawione na terenie szkół podstawowych numer 5 i 6 oraz w przedszkolu publicznym numer 11 w Policach.

 

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia” w 2021 roku, w naszej gminie zaszczepiono 276 osób. Kwota przeznaczona na szczepienia z budżetu Gminy Police wyniosła 14.076 zł. Koszt jednego szczepienia wyniósł 51,00 zł.

 

Do dziś w Punkcie Szczepień Powszechnych prowadzonym w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Piaskowej 97 w Policach zostało zaszczepionych 6300 osób.

 

Informuję, że w piątek 24 grudnia, oraz w piątek 7 stycznia Urząd Miejski w Policach będzie nieczynny.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym wszystkim Państwu oraz mieszkańcom Gminy Police serdecznie życzyć zdrowia, szczęścia i dużo spokoju na ten czas. Niech te Święta będą pełne ciepła, miłej atmosfery.

W nowym 2022 roku życzę wszystkim szczęścia i wszelkiej pomyślności.