Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Policach harcerze Hufca Police ZHP przekazali na ręce burmistrza Polic Władysława Diakuna Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem, skąd odbierane jest przez austriackich skoutów i dalej przekazywane w formie sztafety innym organizacjom skautowskim i harcerskim z praktycznie całej Europy. Do Polski Światło trafia ze Słowacji. Tradycyjnie jest ono stawiane na wigilijnym stole.

Burmistrz Polic oraz radni otrzymali od harcerzy własnoręcznie wykonane lampiony.