W dniu 8 grudnia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:

  • turystyki i krajoznawstwa ,
  • działalności na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 10 stycznia 2022 r., o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.