Jak co roku wśród urzędników Urzędu Miejskiego w Policach Burmistrz Polic zorganizował zbiórkę pieniędzy w celu zakupu prezentów oraz wsparcia dla najbardziej potrzebujących rodzin w sołectwach gminy Police.

Kwota, którą zebrano wyniosła 3.050 złotych. Z pieniędzy zebranych wśród urzędników zostały zakupione rzeczy pierwszej potrzeby związane ze świętami począwszy od artykułów spożywczych i słodyczy, aż po środki czystości i chemię przemysłową. Wsparcie trafiło do 12 rodzin na terenie gminy.

Prezenty zostały wręczone osobiście przez Burmistrza Polic i kilku radnych w dniu 6 grudnia 2021r. W większości sołectw Burmistrzowi pomagali sołtysi.