W związku ze wzrostem zachorowań koronawirusa  Covid-19 na terenie gminy Police przypominam,  że interesanci wchodzący i przebywający w urzędzie zobowiązani są do noszenia maseczek.

Obecnie mierzymy się z czwarta falą pandemii Covid-19, dbajmy o swoje zdrowie i o zdrowie innych.

Proszę  również pamiętać, że niestosowanie się do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podlega karze grzywny.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji kontrolują galerie i inne obiekty handlowe oraz środki transportu publicznego.

Co grozi za brak maseczki

W ustawie z 28 października 2020 r. dodano przepis, który pozwoli nakładać obowiązki na osoby zdrowe - w tym właśnie obowiązek noszenia maseczki. Od 29 listopada 2020 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji, nieprzestrzeganie tego przepisu jest wykroczeniem karanym grzywną. Zgodnie z art. 54a w brzmieniu: „W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (Dz.U.z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), funkcjonariusze organów, którzy na mocy odrębnych przepisów są uprawnieni do nakładania grzywien w postepowaniu mandatowym na osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust i nosa, mandatem do 500 zł. Dodatkowo brak maseczki w sklepie stał się uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży.