W 37. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim, a także delegacją NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z przewodniczącym Krzysztofem Zielińskim na czele złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod obeliskiem w Parku Solidarności w Policach.

Ks. Jerzy Popiełuszko zginął 19 października 1984 roku we Włocławku. Został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.

Od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także „Solidarność”. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.

W czasie stanu wojennego był wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był inwigilowany przy pomocy co najmniej czterech tajnych współpracowników.