Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim oraz radnymi Zofią Hlek i Wiesławem Gawłem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II w Policach w 43. rocznicę wyboru Polaka na papieża.

Jan Paweł II za cel swojego pontyfikatu postawił transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską. W trakcie swojej posługi odwiedził 129 krajów, budując relacje między różnymi narodami i religiami.

Karol Wojtyła na papieża wybrany został po śmierci Jana Pawła I. Na jego cześć przyjął imię Jan Paweł II.