W dniu 4 października 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: piłki nożnej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 26 października 2021 r., o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs. Ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.