Od końca września br. Gmina Police rozpoczęła realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police.

Do programu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie gminy Police, które ukończyły 65 rok życia (urodzone w 1956 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

W 2021 roku realizatorem programu szczepień jest:

- ZOZ „Consulta” z siedzibą w Policach przy ul. Chodkiewicza 11 – rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 72 15, 531-75-15-97, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówce, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Ze względu na bieżącą ograniczoną liczbę i brak dostępności szczepionek, Gmina Police nie może zagwarantować zaszczepienia wszystkich osób kwalifikujących się do programu.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.